Skillefilter
123elektronikk

Skillefilter

Et skillefilter brukes til å dele opp 2 eller flere signaler. Med en dataavgrener deles antennesignalet og datasignalet opp i 2 utganger, hvor den ene utgangen brukes til radio og TV, og den andre utgangen brukes til et kabelmodem. På en måte får du internettsignalet sortert fra antennesignalet. Dette gir mulighet for å bruke f.eks en antenneforsterker til TV hvis du har intenett via kabel-tv.