Optisk Fiberkabel
123elektronikk

Optisk Fiberkabel

En optisk fiberkabel brukes til overføring av data over større avstander. Fordelen ved å bruke en optisk fiberkabel er at dataene sendes kodet som lysbølger, akkurat som en toslink-kabel til lyd. At dataene sendes som lysbølger i en optisk-fiberkabel betyr at datastrømmen ikke påvirkes av andre elektriske signaler utenifra. Eksempelvis brukes optiske fiberkabler til internett over store avstander.