Persondatapolitikk
123elektronikk

Persondatapolitikk

Persondatapolitikk

Nedenfor finner du 123elektroniks persondatapolitikk beskrevet. Hvis du har spørsmål til den kan du kontakte oss på:
123elektronikk
Kvernhusvegen 21
2743 Harestua
Email info@123elektronikk.no

Hvilke opplysninger lagres og hvorfor

123elektronikk har bruk for visse opplysninger for å kunne levere produkter og service til sine kunder. De innhentede personopplysninger inneholder vanligvis navn, postadresse, telefon og e-mail-adresse til bruk ved levering og service.

Dine personlige opplysninger registreres i databasen til 123elektronikk og brukes når vi skal sende en bekreftelse på din bestilling.
Du mottar imidlertid verken nyhetsbrev eller annet elektronisk materiale, med mindre du har tilmeldt deg vårt nyhetsbrev.

Vi lagrer passivt opplysninger når du beveger deg rundt på sidene våre. Disse opplysningene gir oss informasjon om hvilke sider som besøkes, hvor lang tid det brukes på hver side, når sidene våre besøkes o.l. 123elektronikk bruker disse opplysningene til statistiske formål, bemanningsplanlegging samt for å kunne utvikle den rette service til kundene våre.

Brukerne av Internettsidene kan via inntasting av data generere søkeresultater på siden. 123elektronikk bruker de inntastede dataene til å ferdiggøre den konkrete forespørsel. Opplysningene brukes også til statistiske formål og til å forbedre brukervennligheten på sidene.

Cookies

En cookie er en liten tekstfil (et stykke data) som gjemmes på computeren din via browseren din. Det er en utbredt teknikk som brukes til å sette oss i stand til å gi deg tilpassede informasjoner fra Internettsidene våre. Du kan stille inn browseren din slik at den gir deg beskjed når du mottar en cookie for på denne måten å få muligheten til å akseptere det. Vi bruker cookies for kontinuerlig å kunne tilpasse sidene våre til den enkelte besøkendes etterspørsel.

Hvem mottar personopplysninger fra 123elektronikk?

123elektronikk gir videre personopplysninger til sine interne avdelinger for å oppfylle salgs- og serviceforpliktelser.
123elektronikk gir som hovedregel ikke personopplysninger videre til andre, uten at den aktuelle kunde har samtykket, med mindre 123elektronikk er forpliktet til å gi videre personopplysninger iht. til lovgivningen, eller hvis 123elektronikk har inngått en avtale med tredjepart om bistand i forbindelse med levering og service m.v. til kunder.

Hvordan beskytter 123elektronikk personopplysninger?

123elektronikk har truffet passende sikkerhetsforanstaltninger, som begrenser adgangen til å gi videre personopplysninger i 123elektronikk. Disse foranstaltninger revideres regelmessig for å avgjøre om de overholdes, og om de virker etter hensikten.

Dine personlige opplysninger behandles fortrolig og blir aldri overdraget til en tredjepart uten din tillatelse. Opplysningene oppbevares ukryptert i vår database som er beskyttet mot uvedkommende inntrengning via en firewall.
Dine personlige opplysninger oppbevares hos 123elektronikk til du ønsker å få dem slettet.

Innsikt og innsigelser

De opplysningene som inntastes ved bestilling av en vare på 123elektronikks Internettsider lagres i kundedatabasen vår. Som registrert har du alltid mulighet for innsikt og du kan gjøre innsigelse mot en registrering i henhold til reglene i Persondataloven. Hvis du ønsker å bli slettet fra kunderegisteret vårt skal du sende oss et brev til 123elektronikk, Kvernhusvegen 21, 2743 Harestua
eller via mail på info@123elektronikk.no. På samme måte oppnås kontakt til den dataansvarlige.