Dempeledd
123elektronikk

Dempeledd

Et dempeledd brukes til å dempe signalstyrken på et antennesignal. Det kan være nødvendig å dempe et antennesignal hvis du f.eks. får antennesignal via DVB-T og bor tett på en sendemast. Et dempeledd kan også brukes hvis du har en antenneinstallasjon med antenneforsterker hvor det ene uttaket på forsterkeren sender kraftigere ut enn de andre utgangene. Hvis et antennesignal er for kraftig vil man oppleve utfall og pixelfeil i bildet.