Antenneforsterker
123elektronikk

Antenneforsterker

En antenneforsterker er nødvendig når man bruker en antennefordeler til å splitte antennesignalet til flere mottakere f.eks fjernsyn og radio. Signalet blir svekket over lengere distanser, hvis man har en svært lang antennekabel, og det blir svekket, når man splitter signalet. Derfor er en antenneforsterker nødvendig. Du finner en antenneforsterker som passer til ditt behov her. Hvor mye signalet skal forsterkes bør man få målt, for mye ekstra styrke kan nemlig også ødelegge signalet for fjernsynets tuner.